Hvem er vi

Visens Venner Amagerland er en af de 25 lokalforeninger, der tilsammen udgør Visens Venner i Danmark

Foreningen er stiftet 1. februar 1990, og har sit faste tilholdssted på Korsvejens Skole, Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup. Se trafikinfo: Trafikinfo 


Her afholdes hyggelige, sjove og sangglade viseaften i festsalen i månederne: September, oktober, november, december, januar, februar og marts.

Foreningen udgiver et medlemsblad, der udkommer i marts, august og december.


Vi er højst 180 medlemmer, som er antal siddepladser der er i festsalen. Medlemmer har faste pladser. men der er mulighed for at være gæst, hvis der er ledige pladser. Afbud til viseaftner meddeles til Ulla Riber, og hvis du ønsker at være gæst, kontakt da også Ulla Riber (vvpa.ulla@gmail.com.)


Kontingentet for amindelige medlemmer er 350 kr. årligt.

Kontingentet for aktive medlemmer er 200 kr. årligt.

Beløbene betales samlet én gang om året, og er inkl. entre til visaftnerne..

Entre for gæster er 60 kr. pr. gang, der betales ved indgangen.


Alle medlemmer har adgang og stemmeret, samt er valgbare ved den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned.