Visens Venner Amagerland er en af de 33 lokalforeninger, der tilsammen udgør Visens Venner i Danmark

Foreningen er stiftet 1. februar 1990, og har sit faste tilholdssted på Korsvejens Skole, Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup. Se trafikinfo: Trafikinfo 


Her afholdes viseaften med fælles spisning af medbragt mad i festsalen i månederne: September, oktober, november, december, januar, februar og marts.

Foreningen udgiver et medlemsblad, der udkommer i marts, august og december.


Vi er 192 medlemmer, det som festsalen kan rumme. Når der kommer afbud fra medlemmerne til en viseaften, er der mulighed for at gæster kan deltage. Hvis man ønsker at melde afbud-, eller få en gæst med til en visaften, sker det ved henvendelse til Ulla Riber.  


Kontingentet for passive medlemmer er 260 kr. årligt.

Kontingentet for aktive medlemmer er 160 kr. årligt.

Beløbene betales samlet én gang om året.

Beløbene dækker også entre for medlemmer.

Entre for gæster er 50 kr. pr. gang, der betales ved indgangen.


Medlemmerne har adgang og stemmeret, samt er valgbare ved den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned.

Åh! Disse minder...

Der dækkes op, teknikken installeres og prøves af

                                         

                             Publikum venter spændt, og kommer på plads.

               Der fuld gang i musikken

                               Og så går det løs, enkeltvis

                  Gruppevis, store og små

Sjove og flotte udklædninger

Vi havde gæsteoptrædende

   Samt endnu mere sang og musik

Der sluttes af med fællessang med alle medvirkende på scenen