Formand

  Tlf. 30 66 88 61 

  Næstformand

  Tom Aggerholm

  Tlf. 40 46 28 73

 

 

  Kasserer


  Margit Jensen

  Tlf. 32 51 26 07  Sekretær


  Lonny Nilsson

  Tlf. 23 71 20 95

  Leder af hulemøder


Du er altid velkommen til at give os     kommentarer, eller stille spørgsmål til bestyrelsesmedlemmerne.         


Det kan blandt andet gøres på mail ved at klikke på  navnet der er farvet og understreget.

  Tlf. 40 78 17 11

  Ansvarlig for udearrangementer

  Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem


Ulla Riber

Tlf. 32 52 98 18

Ansvarlig for til- og afmeldinger til viseaftner 

  Bestyrelsesmedlem

 

  Grete Zein  

  Tlf. 26 70 21 39

  Ansvarlig for optagelse af nye

  medlemmer